Işık ve Renk Nedir?

0

Resim derslerinin ilk konularından biri her zaman için ‘Renk nedir?’ sorusu şeklinde olmaktadır. Fotoğraf da ışıkla çizmek anlamına geldiğine göre fotoğrafı anlayabilmek için ışığı da anlamak gerekir. Peki ışık nedir? Renk nedir? Gözümüz nasıl görüyor ve fotoğraf makinesi onu nasıl öykünüyor? Renk modeli ve renk uzayları nedir? Bu sorularınıza cevap olması için yalın bir dille bu yazıyı yayınlıyoruz.

Işık, maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucunda meydana gelen ışıma ile doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgalara verilen addır.

Tayf, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur. Alıntı: Wikipedia Not: Tayf, spektrum (spectrum) olarak da kullanılabilmektedir.

Eletromanyetik tayf çok geniş bir dalga boyu aralığına sahiptir ancak insan gözü sadece 380-740nm (nm=nano metre, 1×10−9) aralığındaki dalgaboylarını görebilir, bu nedenle 380-740nm aralığındaki ışık için görülebilir ışık denilmektedir.

Işık diğer elektromanyetik dalgalarla aynı 3 temel özelliği paylaşır:

Dalga Boyu: Renk olarak algıladığımız bu özellik frekans ile ters orantılıdır.

Şiddet: Bu özelliği parlaklık olarak algılarız.

Polarite: Titreşim açısıdır ve cisimlerden yansıma sırasında ışığın farklı karakterler almasına neden olur ve polarizer filtrelerin kullanım alanını doğuran ışık özelliğidir diyebiliriz.

Renk, ışığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır.

Nesneleri görülebilir kılan şey ya doğrudan ışık kaynağı olmaları ya da üzerine düşen ışığın belli bir dalga boyunu geçirirken diğer dalga boylarını yansıtmasıdır. Eğer söz konusu nesne ışık kaynağı konumundaysa (ampül, LCD ekran gibi) renkleri toplamsal RGB renkleri ile, değilse çıkarımsal CMYK renkleri ile tanımlarız. Bu konular başlangıçta çok detay gibi gelebilir ama dijital fotoğrafçılık gibi, fotoğraf makinası, bilgisayar ekranı ve yazıcı gibi üç farklı renk skalasına sahip olabilecek ortamda çalışma yapmayı gerektiren bir alanda her üç ortamda da renklerinizin istediğiniz gibi olabilmesi, temel derecede de olsa bu konularda bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu konularda bilgi eksikliği çektiğiniz fotoğrafın renklerinin baskı aşamasında farklı görünmesine neden olabilir.

İnsan gözünün renkleri algılamasını, dijital ortamların bunu nasıl öykündüğünü ve bilmemiz gereken renk terimlerini sırasıyla göreceğiz.

1 2 3 4 5

Yazar Hakkında

Yorum Bırakın